Citizens CAN : over ons

Citizens CAN ontstond in de nasleep van de overstromingen van juli 2021. Het was in de eerste plaats bedoeld voor coördinatoren en vrijwilligers van sociale netwerkgroepen en andere hulpgroepen die voor de gelegenheid waren opgericht.
Ons eerste doel is om, buiten de stress van de noodsituatie om, te bespreken hoe de dienstverlening aan de slachtoffers van een ramp kan worden verbeterd. 

Onze acties zijn erop gericht spontane vrijwilligers te ondersteunen in de context van grote crisissen en rampen.

 

De missies van Citizen CAN zijn georganiseerd in 3 luiken:

 

1. Een ontmoetingsplaats voor vrijwillige zelfhulpgroepen

Door regelmatige bijeenkomsten te organiseren

Bijeenkomsten organiseren over specifieke thema’s (huisvesting, distributie van maaltijden, psychologische hulp voor slachtoffers van rampen, enz.)

In de toekomst zijn wij van plan om vrijwilligers opleiding aan te bieden over bepaalde thema’s (crisisbeheer en vrijwilligerswerk)

 

2. Een informatiecentrum (website, …)

Voor slachtoffers van rampen

Informatie verstrekken aan de slachtoffers van rampen zodat zij gebruik kunnen maken van de door vrijwilligers en de autoriteiten aangeboden hulp (lijst van donatiecentra, enz.).

Hen informeren over hun rechten (verzekering, procedures, enz.)

Inspelen op specifieke behoeften 

 

Voor vrijwilligers

Wie is wie? Welke burgercollectieven zijn actief op het terrein? Wat zijn hun acties? Wat zijn hun contactgegevens?

Hoe kan ik helpen? Welke behoeften, waar helpen? ….

Praktische informatie verstrekken, zodat potentiële vrijwilligers een beter inzicht krijgen in de verschillende manieren van hulpverlening

Vrijwilligers informeren over hun rechten, verzekering, statuut…

 

3. Een platform voor gezamenlijke actie

– Deelnemen aan hulpinitiatieven van de autoriteiten ter plaatse (bv. uitdelen van maaltijden in samenwerking met het leger, …)
– De pers en de media informeren over de werkelijke situatie ter plaatse (bv. open brieven, persconferenties…)
– Deelnemen aan en mede-organiseren van protestacties, demonstraties…
– Communiceren met de autoriteiten om:
  • Te wijzen op de rol, het belang en de kracht van de hulp die vrijwilligers tijdens dergelijke gebeurtenissen bieden
  • Zoveel mogelijk coördineren met de door de autoriteiten verleende bijstand
  • verslag uitbrengen over de situatie ter plaatse zoals die is waargenomen door vrijwilligers die in direct contact staan met de slachtoffers
  • Lobbyen voor vrijwilligers (statuut, verzekering, ……)
  • Aandacht voor de behoeften van alle slachtoffers van rampen (met inbegrip van bijvoorbeeld doven en slechthorenden, psychologische nood, enz.);
  • Op lange termijn: de burgerbewegingen betrekken bij crisisvoorspelling en -beheersing
– Lobbyen bij de verzekeringssector
– enz.

Ook u kan deel uitmaken van dit collectieve experiment.