Historiek van het collectief

Citizens CAN is een informeel burgercollectief dat werd opgericht eind juli 2021, twee weken na de catastrofale overstromingen. De bedoeling was om een plaats te creëren voor uitwisseling en coördinatie tussen de vele burgerinitiatieven die waren ontstaan om de slachtoffers ter hulp te komen.

Omwille van de chaotische situatie die ter plaatse heerste, voelde men al snel de noodzaak om gezamenlijke acties te ondernemen, met name om in contact te komen met de andere actoren (autoriteiten, overheidsdiensten, Rode Kruis, enz.), om zaken die verkeerd liepen / noden / dringend op te lossen problemen te melden, ideeën uit te wisselen en te proberen om de acties met hen af te stemmen.

Momenteel zet het collectief zijn werkzaamheden voort om de actoren met elkaar in contact te brengen en zo de hulpverlening aan de slachtoffers van de ramp (die op het terrein nog steeds aan de gang is) te vergemakkelijken. 

Visits:30
Today: 1
Total: 7677