Onze doelstellingen

 

Onze acties hebben tot doel om burgerinitiatieven voor spontane hulpverlening in de context van grote crisissen en rampen te ondersteunen. Wij trachten de verschillende burgerhulpgroepen in contact te brengen met elkaar en met andere spelers (overheden, overheidsdiensten, enz.).

 

Onze doelstellingen bestaan uit 4 luiken:

 1. Een ruimte creëren en onderhouden voor uitwisseling en coördinatie tussen spontane burgerinitiatieven
  • Mensen met elkaar in contact brengen
  • Tools ter beschikking stellen om de uitwisselingen te vergemakkelijken
  • Ondersteuning voor constructieve gemeenschappelijke acties
 1. De contacten bevorderen tussen burgerinitiatieven en de andere spelers die bij crisismanagement betrokken zijn (overheden, overheidsdiensten, Rode Kruis, verenigingen…) 
  • Om spanningen tussen de verschillende spelers weg te nemen
  • Om meer respect te krijgen voor het werk van vrijwilligers 
  • Om het bewustzijn te creëren voor het feit dat vrijwillige hulp essentieel is in een dergelijke crisis en geïntegreerd moet worden in het crisismanagement
  • Om te komen tot een betere coördinatie tussen andere spelers en spontane vrijwilligers => betere efficiëntie voor iedereen
 1. Centraliseren van informatie die nuttig is voor slachtoffers en vrijwilligers
  • In het bijzonder via onze Facebook-pagina, en binnenkort via deze website
 1. De spontane vrijwillige hulpverlening doen erkennen als een speler die moet worden betrokken bij de anticipatie op en het beheer van toekomstige crisissen
 
Visits:24
Today: 1
Total: 7531