Platform voor ondersteuning aan spontane vrijwilligersbewegingen

Bij humanitaire crisissen en natuurrampen

Wie zijn wij?

Citizens CAN is een informeel burgercollectief dat eind juli 2021 werd opgericht, twee weken na de catastrofale overstromingen die België troffen. Het idee was een plaats te creëren voor uitwisseling en coördinatie tussen de vele burgerinitiatieven die waren ontwikkeld om de getroffenen te helpen.

Gezien de chaotische situatie op het terrein werd al snel de noodzaak gevoeld om gezamenlijke acties te ondernemen, met name om contact te leggen met de andere actoren (autoriteiten, overheidsdiensten, Rode Kruis, enz.) ten einde storingen/behoeften/noodgevallen te melden, van gedachten te wisselen en te trachten met hen tot coördinatie te komen.

Het collectief gaat momenteel door met zijn netwerkactiviteiten om de voortdurende hulpverlening aan de getroffenen ter plaatse te vergemakkelijken.

Onze doelstellingen

Vorige acties

Toekomstige acties

Ons werkingscharter

Wij zoeken

Visits:25
Today: 1
Total: 7721